Bakkes, Christiaan
Stoffel by die afdraaipad :
R 200     beskrywing

Britz, Rudolph G.
Geskiedenis van die Rehoboth Basters :
R 200     beskrywing

Buys, P.J.
Snakes of South West Africa :
R 150     beskrywing

Carstens, Jack
A Fortune Through My Fingers :
R 250     beskrywing

Christen, Leunende
Waar die Kokerboom Luister :
R 85     beskrywing

Craven, Patricia
Damaraland Flora :
R 150     beskrywing

Cubitt, Gerald
South West :
R 150     beskrywing

De Klerk, W.A.
Drie Swerwers oor die Einders :
R 275     beskrywing

De Klerk, W.A.
Drie Swerwers oor die Einders :
R 200     beskrywing

Dept. of Foreign Affairs
South West Africa Advisory Opinion 1971 :
R 250     beskrywing

Dept. of Information
Ethiopia and Liberia versus South Africa :
R 275     beskrywing

Dorian Haarhoff
The Wild South-West :
R 200     beskrywing

Du Preez, Jock
Animals of Etosha. Diere van Etosha :
R 100     beskrywing

Du Toit, Andre
Namibie. Heimwee na `n vreemde land :
R 200     beskrywing

Green, Lawrence G.
Lords of the Last Frontier :
R 300     beskrywing

Green, Lawrence G.
So few are free :
R 250     beskrywing

Groth, Siegfried
Namibie : Die Muur van Swye :
R 250     beskrywing

Huibregtse, Dr. P.K.
Zuidwest Afrika. Land in Opkomst :
R 125     beskrywing

Jensen, R.A.C.
Voels van die Nasionale Etoshawildtuin :
R 100     beskrywing

John Brown
The Thirsty Land :
R 75     beskrywing

Jooste, Helm
Daar Doer in Duitswes :
R 150     beskrywing

Jooste, Helm
Dinge Daar Doer :
R 150     beskrywing

Kuntze, Lisa
Die Macht der Diamanten :
R 300     beskrywing

LangHeinrich, H.M.
Unser Land Sudwestafrika :
R 50     beskrywing

Larson, Thomas J.
Verhale van die Okavango :
R 250     beskrywing

Lemmer, Dr. C.J.C.
Die Geskiedenis van Suidwes-Afrika :
R 650     beskrywing

Levinson, Olga
Diamonds in the Desert :
R 950     beskrywing

Levinson, Olga
South West Africa :
R 200     beskrywing

Main, Michael
Kalahari. Life's variety in dune and delta :
R 300     beskrywing

Marsh, John H.
Skeleton Coast :
R 500     beskrywing

Mercer, Dennis (Ed,)
Breaking Contract :
R 200     beskrywing

Metzger, Fritz
Narro and his clan :
R 350     beskrywing

Meyer, E.T.
Die Vlieende Ovambo :
R 200     beskrywing

Meyer, E.T.
Waar's my tande? :
R 200     beskrywing

Nieuwoudt, Dr. M.M.
**Van Plaaswyk tot Stadsgemeente :
R 450     beskrywing

Olivier, Willie & Sandra
Visitor's Guide to Namibia :
R 350     beskrywing

Persson, Lars
Borders of Decency :
R 175     beskrywing

Pohl, Victor
Land of Distant Horizons :
R 50     beskrywing

Reardon, Mitch and Margot
Etosha. Life and Death on an African Plain :
R 250     beskrywing

Sandelowsky, Beatrice
Archaeologically yours :
R 350     beskrywing

Sangiro
En die Oranje vloei verby :
R 350     beskrywing

Schneider, Ilme
Waterberg Plateau Park, Namibia :
R 75     beskrywing

Scully, William Charles
Between Sun and Sand :
R 400     beskrywing

Spann, John R.(Red.)
Die volle waarheid omtrent SWAPO :
R 150     beskrywing

Stals, E.L.P (Ed.)
The Commissions of W.C. Palgrave. :
R 450     beskrywing

Stals, E.L.P.
Die VAN DER MERWES van EHOMBA :
R 250     beskrywing

Stals, E.L.P.
So het Afrikaans na Namibie gekom :
R 200     beskrywing

Stark, Peter
Die Wit Boesman :
R 250     beskrywing

Strauss, F.J.
S.W.A. vir die wolwe? :
R 150     beskrywing

Sycholt, August
Durst Strecken :
R 200     beskrywing

Troup, Freda
In Face of Fear :
R 125     beskrywing

Van Huyssteen, C.N.L.
Das Einsame Grab im Fish River Canyon :
R 200     beskrywing

Van Niekerk, A.A.J.
Herneuter :
R 350     beskrywing

Van Niekerk, Bill J.
Ver is die Swerwer se Horison :
R 100     beskrywing

Van Niekerk, W.M.
Swakopmund 90, 1892-1982 :
R 200     beskrywing

Van Wyk, At
Dirk Mudge. Reenmaker van die Namib :
R 350     beskrywing

Vedder, Dr. H.
Kort verhale uit `n lang lewe :
R 200     beskrywing

Wannenburgh, Alf
The bushmen :
R 350     beskrywing

Williams, Roger
King of Sea Diamonds :
R 1650     beskrywing

Zur Strassen, Helmut
Helmut zur Strassen's South West Africa :
R 250     beskrywing