Anderson, Ken
Heroes of South Africa :
R 200     beskrywing

Appelgryn, M.S.
Thomas Francois Burgers :
R 250     beskrywing

Aronson, Theo
Queen Victoria and the Bonapartes :
R 150     beskrywing

Axelson, Eric
Vasco da Gama.The Diary of His Travels :
R 200     beskrywing

Axelson, Eric et al
Dias and his Successors :
R 750     beskrywing

B.O.P.G.
Agter tralies en doringdraad :
R 1000     beskrywing

Barlow, Arthur G.
Almost in Confidence :
R 150     beskrywing

Barlow, T.B.
The Life and Times of President Brand :
R 200     beskrywing

Bevan, David
Drums of the Birkenhead :
R 350     beskrywing

Bidwell, Maude
Pen Pictures of the Past (Fichardts) :
R 750     beskrywing

Bierman, John
Dark Safari :
R 150     beskrywing

Boeseken, A.J.
Avontuur in die Vreemde :
R 200     beskrywing

Boeseken, A.J.
Die Nuusbode :
R 500     beskrywing

Boeseken, A.J.
Jan van Riebeeck en sy Gesin :
R 850     beskrywing

Boeseken, A.J.
Onder Suidersterre :
R 350     beskrywing

Boeseken, A.J.
Simon van der Stel en sy Kinders :
R 850     beskrywing

Boeseken, A.J.
Suid-Afrikaanse Argiefstukke. Kaap No. 1 :
R 2000     beskrywing

Boeseken, Anaa
The Secluded Valley. Tulbagh: 't Land van Waveren :
R 1000     beskrywing

Boeseken. A.J.
Resolusies van die Politieke Raad, Deel 1. :
R 1500     beskrywing

Botha, C. Graham
The Collected Works of C. Graham Botha :
R 1500     beskrywing

Botha, Colin Graham
Die Kaapse Hugenote :
R 250     beskrywing

Botha, H.C.
Die Rol van John Fairbairn in Suid-Afrika :
R 750     beskrywing

Botha, H.C.
John Fairbairn in South Africa :
R 350     beskrywing

Boucher, Maurice (Ed.)
Livingstone Letters. 1843 to 1872 :
R 1400     beskrywing

Boyce, W.B.
Notes on South African Affairs :
R 300     beskrywing

Bredell, H.C en Grobler,
**Die Gedenkskrifte van Paul Kruger :
R 350     beskrywing

Bredell, H.C.
Die Gedenkskrifte van Paul Kruger :
R 350     beskrywing

Breytenbach, J.H.
Geskiedenis van die Krugerstandbeeld :
R 150     beskrywing

Britz, Roelf
Goudkoors :
R 100     beskrywing

Bryer, Lynne and Theron,
The Huguenot Heritage :
R 200     beskrywing

Buchanan-Gould, Vera
Not without honour :
R 200     beskrywing

Bulpin, T.V.
Lost Trails of the Transvaal :
R 350     beskrywing

Bulpin, T.V.
The White Whirlwind :
R 500     beskrywing

Bulpin, T.V.
To the shores of Natal :
R 250     beskrywing

Bulpin. T.V.
The Golden Republic :
R 150     beskrywing

Burman, Jose
1652 and so forth :
R 200     beskrywing

Burman, Jose
Who really discovered South Africa? :
R 150     beskrywing

Carlyle, Thomas
Frederick the Great :
R 150     beskrywing

Carr, W.S.
Pioneer's Path :
R 150     beskrywing

Carstens, Rhe
Voortrekkerlewe :
R 750     beskrywing

Cartwright, A.P.
By the Waters of the Letaba :
R 350     beskrywing

Cartwright, A.P.
Gold paved the Way. :
R 200     beskrywing

Cartwright, A.P.
Golden Age :
R 250     beskrywing

Cartwright, A.P.
South Africa's Hall of Fame :
R 100     beskrywing

Cartwright, A.P.
The First South African :
R 500     beskrywing

Cartwright, A.P.
Valley of Gold :
R 275     beskrywing

Cartwright, A.P.
Valley of Gold :
R 350     beskrywing

Changuion, Louis
Fotobiografie: Paul Kruger 1825-1904 :
R 450     beskrywing

Child, Daphne
Charles Smythe :
R 150     beskrywing

Chilvers, Hedley A.
Out of the Crucible :
R 200     beskrywing

Chilvers, Hedley A.
The Seven Lost Trails of Africa :
R 200     beskrywing

Coetzee, Dr. J. Albert
Oom Paul en die Demokrasie :
R 100     beskrywing

Colvin, Ian
The Life of Jameson :
R 450     beskrywing

Consolidated Gold Fields
"The Gold Fields" 1887 - 1937 :
R 350     beskrywing

Cook, Dr. Mary Alexander
The Drostdy at Swellendam :
R 75     beskrywing

Cope, R.L. (Ed.)
The Journals od Rev. T.L. Hodgson :
R 450     beskrywing

Cortemunde, Jan Pietersz
An Adventure at the Cape of Good Hope :
R 200     beskrywing

Craig, Adrian (Ed.)
Johan August Wahlberg :
R 350     beskrywing

Crisp, Robert
The Outlanders :
R 100     beskrywing

d'Assonville, V.E.
Bloedrivier :
R 150     beskrywing

Darter, Adrian
The Pioneers of Mashonaland :
R 400     beskrywing

Davidson, Apollon
Cecil Rhodes and His Time :
R 350     beskrywing

De Beer, B.K.
Agter die Magalies :
R 1500     beskrywing

De Jong, R.C. et al
NZASM 100 :
R 1000     beskrywing

De Jongh, P.S.
Die Lewe van Erasmus Smit :
R 300     beskrywing

De Klerk, W.A.
`n Swerwer op die Sonpad :
R 200     beskrywing

De Kock, Victor
By Strength of Heart :
R 650     beskrywing

De Kock, Victor
Ons Drie Eeue. Our Three Centuries :
R 300     beskrywing

De Kock, W.J. (Hoofred.)
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek :
R 650     beskrywing

De Wet, G.C.
Die Vryliede en Vryswartes in die Kaapse :
R 850     beskrywing

Devitt, Naper
People and Places :
R 500     beskrywing

Die Genootskap van Regte
Die Geskiedenis van Ons Land in die Taal van Ons V :
R 450     beskrywing

Du Plessis, Wennie
Die Goue Draad. Op die trekpad van `n nasie :
R 150     beskrywing

Du Plessis. J.S.
Die Ontstaan en Ontwikkeling :
R 300     beskrywing

Du Preez, Max
Of warriors, lovers and prophets :
R 200     beskrywing

Du Toit, A.
Op `n storm van drome :
R 500     beskrywing

Duminy, A.H.
Fitzpatrick. South African Politician :
R 400     beskrywing

Duminy, Andrew
Interfering with Politics :
R 350     beskrywing

Duvenhage, G.D.J.
Van die Tarka na die Transgariep :
R 500     beskrywing

Eloff, C.C.
Oranje-Vrystaat en Basoetoland, 1884 - 1902 :
R 1500     beskrywing

Engelbrecht, Dr. S.P.
Thomas Francois Burgers. A Biography :
R 300     beskrywing

Ewart, James
James Ewart's Journal :
R 450     beskrywing

Fairbridge, Dorothy
Lady Anne Barnard at the Cape of Good Hope :
R 650     beskrywing

Fairbridge, Kingsley
The Autobiography of Kingsley Fairbridge :
R 200     beskrywing

FitzPatrick, Sir Percy
Jock van die Bosveld :
R 200     beskrywing

Flint, John
Cecil Rhodes :
R 250     beskrywing

Forbes, Prof. V.S. (Ed.)
Anders Sparrman :
R 850     beskrywing

Forbes, Prof. V.S. (Ed.)
Carl Peter Thunberg. Travels at the Cape of :
R 400     beskrywing

Forbes, Vernon S. and Rou
Paterson's Cape Travels, 1777 to 1779 :
R 2000     beskrywing

Fouche, Leo (Ed.)
Dagboek van Adam Tas. Diary of Adam Tas :
R 500     beskrywing

Fouche, Leo (Ed.)
Het Dagboek van Adam Tas :
R 400     beskrywing

Fraser, Maryna (Ed.)
Johannesburg Pioneer Journals 1888-1909 :
R 150     beskrywing

Friedlander, Zelda (Ed.)
Until the heart changes. A garland for :
R 200     beskrywing

Fuller, Basil
Call back yesterday :
R 200     beskrywing

Fuller, Basil
Springbok round the corner :
R 100     beskrywing

Giliomee, Hermann
Nog altyd hier gewees :
R 300     beskrywing

Goetzsche, Eric
Father of a City :
R 150     beskrywing

Gon, Philip
Send Carrington! :
R 500     beskrywing

Graumann, Sir Harry
Rand Riches and South Africa :
R 385     beskrywing

Graumann, Sir Harry
Rand Riches and South Africa :
R 600     beskrywing

Gray, Stephen (Ed.)
Bosman's Johannesburg :
R 100     beskrywing

Green, Lawrence G
Old Africa Untamed :
R 1000     beskrywing

Green, Lawrence G.
In the land of afternoon :
R 100     beskrywing

Grosskopf, Santie
My Eerste Groot Boek oor ons Land :
R 350     beskrywing

Gutsche, Thelma
The Bishop's Lady: Sophy Gray :
R 350     beskrywing

Gutsche, Thelma
The Microcosm :
R 1000     beskrywing

Gutsche, Thelma
The Microcosm :
R 1000     beskrywing

Gutsche, Thelma
` n Spoggerige medalje :
R 150     beskrywing

Hadley, Peter (Ed.)
Doctor to Basuto, Boer and Briton 1877 - 1906 :
R 350     beskrywing

Haringtin, A.L.
Sir Harry Smith. Bungling Hero :
R 350     beskrywing

Hattersley, A.F.
Oliver the Spy and Others :
R 115     beskrywing

Hattersley, Alan F. (Ed.)
John Shedden Dobie South African Journal :
R 200     beskrywing

Headlam, Cecil
The Milner Papers. South Africa 1897-1899 :
R 350     beskrywing

Heale, Jay
Thety made this Land :
R 600     beskrywing

Henning, P.H.
`n Boer in Argentinie :
R 850     beskrywing

Henry, J.A.
Die Eerste Honderd Jaar van die Standard Bank :
R 350     beskrywing

Herbert, Ivor
The Diamond Diggers :
R 235     beskrywing

Hockly, H.E.
The Settlers of 1820 :
R 100     beskrywing

Hockly, H.E.
The Settlers of 1820 :
R 100     beskrywing

Hockly, H.E.
The Settlers of 1820 :
R 100     beskrywing

Hofmeyr, J.H.
Het Leven van Jan Hendrik Hofmeyr :
R 100     beskrywing

Holland Rose, J. et al
The Cambridge History of the British Empire :
R 500     beskrywing

Hoogeveen, Jan
Briewe uit die ou Transvaal :
R 500     beskrywing

Hugo, Maria
Piet Retief :
R 150     beskrywing

Hummel, Chris (Ed.)
The Frontier War Journal of Major John Crealock :
R 250     beskrywing

Immelman, R.F.M.
Men of Good Hope 1804 - 1954 :
R 150     beskrywing

Jackson, Stanley
The Great Barnato :
R 200     beskrywing

Jackson, Stanley
The Great Barnato :
R 100     beskrywing

Joelson. Annette
South African Yesterdays :
R 200     beskrywing

Johnson, J.P.
The Pre-Historic Period in South Africa :
R 450     beskrywing

Kantoor van die Hoofargiv
Suid-Afrikaanse Argiefstukke, Kaap No. 1 :
R 850     beskrywing

Kaplan, Mendel (Editor)
Founders and Followers. :
R 750     beskrywing

Keane, A.H.
**The Boer States :
R 500     beskrywing

Kestell, J.D.
Het Leven van Prof. N.J. Hofmeyr :
R 850     beskrywing

Kirby, Percival R. (Ed.)
Andrew Smith and Natal :
R 200     beskrywing

Kotze, D.J. (Ed.)
Letters of the American Missionaries 1835 - 1838 :
R 200     beskrywing

Kotze, Sir John
Biographical Memoirs and Remiscences :
R 1500     beskrywing

Kotze, Sir John Gilbert
Memoirs and Reminiscences :
R 250     beskrywing

Kruger, D.W.
Paul Kruger, Staatsman :
R 200     beskrywing

Kruger, Nellie
Rachel Isabella Steyn. Presidentsvrou :
R 350     beskrywing

Labuschagne, J.J.
Herskeppers van die wereld :
R 100     beskrywing

Laerskool Parow-Sentraal
Ons Republiek :
R 500     beskrywing

Lang, John
Bullion Johannesburg :
R 250     beskrywing

Le Roux, Prof. T.H.
Die Dagboek van Louis Trigardt :
R 350     beskrywing

Lefranc, Abel
Die daaglikse lewe tydens die :
R 150     beskrywing

Lehmann, Olga
Look beyond the wind :
R 150     beskrywing

Leipoldt, C. Louis
Die Hugenote :
R 450     beskrywing

Leipoldt, C. Louis
Jan van Riebeeck :
R 450     beskrywing

Lewin Robinson, A.M.
The Cape Monthly Magazine :
R 200     beskrywing

Lewin Robinson, A.M.(Ed.)
Selected Articles from the Cape Monthly Magazine :
R 200     beskrywing

Lewsen, Phyllis (Ed.)
Selections from the Correspondence of John X. Merr :
R 500     beskrywing

Leyds, Dr. W.J.
Het Insluiten van de Boeren-Republieken :
R 650     beskrywing

Leyds, G.A.
A History of Johannesburg. The early years :
R 300     beskrywing

Lister, Georgina
Reminiscences of Georgina Lister :
R 350     beskrywing

Lourens, Leonard D.
Robinson Crusoe in Cape Town :
R 200     beskrywing

Lutgen, Kurt
Die Afrika-Avontuur van Mary Kingsley :
R 200     beskrywing

Macdonald, William
The Romance of the Golden Rand :
R 250     beskrywing

Macnab, Roy
Journey into Yesterday :
R 200     beskrywing

Macquarrie, J.W. (Ed.)
The Reminiscences of Sir Walter Stanford :
R 200     beskrywing

Masson, Madeleine
Lady Anne Barnard :
R 200     beskrywing

McKinnon, June
A Tapestry of Lives :
R 200     beskrywing

Meintjes, Johannes
De la Rey. Lion of the West. A Biography :
R 1650     beskrywing

Meintjes, Johannes
General Louis Botha. A Biography :
R 1050     beskrywing

Meintjes, Johannes
President Paul Kruger. A Biography :
R 575     beskrywing

Meintjes, Johannes
President Steyn. A Biography :
R 750     beskrywing

Meintjes, Johannes
The Commandant-General :
R 350     beskrywing

Meintjes, Johannes
The Commandant-General. [Genl. Piet Joubert] :
R 450     beskrywing

Meintjes, Johannes
The Voortrekkers :
R 100     beskrywing

Meintjes, Johannes
Vader van sy volk. [Pres. M.T. Steyn] :
R 150     beskrywing

Meiring, Jane
The Truth in Masquerade :
R 325     beskrywing

Meiring, Piet
Goud vir die soeker :
R 400     beskrywing

Mellet, H.F. et al
Our Legal Heritage :
R 200     beskrywing

Mendelsohn, Richard
Sammy Marks :
R 400     beskrywing

Metrowich, F.C.
Frontier Flames :
R 300     beskrywing

Metrowich, F.C.
Scotty Smith :
R 350     beskrywing

Metrowich, F.C.
The Valiant But Once :
R 100     beskrywing

Michell, Sir Lewis
The Life of the Rt. Hon. Cecil John Rhodes :
R 1200     beskrywing

Millar, Anthony Kendal
Plantagenet in South Africa. Lord Charles Somerset :
R 250     beskrywing

Millin, Sarah Gertrude
General Smuts :
R 900     beskrywing

Mills, Gwen M,
First Ladies of the Cape :
R 75     beskrywing

Mills, Gwen M.
First Ladies of the Cape :
R 75     beskrywing

Mills, Gwen M.
First Ladies of the Cape 1652 - 1852 :
R 100     beskrywing

Moll, J.C.
F.W. Reitz en die O.V.S. :
R 450     beskrywing

Moore Smith, G.C.
The Autobiography of Sir Harry Smith :
R 750     beskrywing

Moore, Patrick
The Astronomy of Southern Africa :
R 350     beskrywing

Mountain, Alan
The First People of the Cape :
R 200     beskrywing

Muller, C.F.J.
Die Britse Owerheid en die Groot Trek :
R 285     beskrywing

Muller, C.F.J.
Die Britse Owerheid en die Groot Trek :
R 225     beskrywing

Muller, Hendrik P.N.
Een Bezoek aan de Delagoa-Baai :
R 225     beskrywing

Munnik, G.G.
Memoirs of Senator the Hon. G.G. Munnik :
R 200     beskrywing

Murray, Richard William
The Diamond-Field Keepsake, 1873 :
R 750     beskrywing

Nash, M.D.
The Settler Handbook :
R 1250     beskrywing

Neame, L.E.
City built on gold :
R 100     beskrywing

Nel. O.L.
Agter die Doringdraad in Koffiefontein :
R 1250     beskrywing

Newton Thompson, Joyce
The story of a house :
R 200     beskrywing

Nienaber, P.J.
Manne van betekenis :
R 200     beskrywing

Oberholster, Dr. J.J.
President Steyn aan die Woord :
R 450     beskrywing

Oberholster, J.J.
**President Steyn aan die Woord :
R 450     beskrywing

Opperman, A.J.P.
Die Slag van Bloedrivier :
R 200     beskrywing

Pelzer, Dr. A.N.
Die Portugese Baanbrekers :
R 150     beskrywing

Perrett, I.L.
Spore in die Tyd - Natal :
R 100     beskrywing

Phillips, Lionel
Some Reminiscences :
R 400     beskrywing

Picard, H.W.J.
Lords of Stalplein :
R 350     beskrywing

Preller, Dr. Gustav S.
Day-Dawn in South Africa :
R 250     beskrywing

Preller, Dr. Gustav S.
Ons Goud Roman. Die Marais-Dagboek :
R 350     beskrywing

Preller, Gustav S.
Historiese Opstelle :
R 450     beskrywing

Preller, Gustav S.
Joernaal van `n Trek. Uit die Dagboek van Erasmus :
R 850     beskrywing

Pretorius, Dirk J.J.(Ed.)
In the Days of the Settlers :
R 100     beskrywing

Price, C.H.
George Rex. King or Esquire? :
R 375     beskrywing

Prinsloo, Dot
Dot Prinsloo se onthouboek :
R 175     beskrywing

Rabe, J.H.
Die lewe van President Steyn :
R 100     beskrywing

Rademeyer, Dr. J.I.
Die Land Noord van die Limpopo :
R 350     beskrywing

Raven-Hart, Major R.
Before Van Riebeeck. :
R 400     beskrywing

Reitz, F.W.
F.W. Reitz. Outobiografie en 62 Gedigte :
R 350     beskrywing

Roberst, Brian
The Diamond Magnates :
R 250     beskrywing

Roberts, Brian
Kimberley: Turbulent City :
R 200     beskrywing

Roberts, Brian
The Diamond Magnates :
R 335     beskrywing

Rose, E.B.
The Truth about the Transvaal :
R 750     beskrywing

Rosenberg, Valerie
The Von Veltheim File :
R 200     beskrywing

Rosenthal, Eric
River of Diamonds :
R 250     beskrywing

Rosenthal, Eric
Shovel and Sieve :
R 200     beskrywing

Rosenthal, Eric
Stars and Stripes in Africa :
R 200     beskrywing

Rosenthal, Eric
Ware Suid-Afrikaanse Spookverhale :
R 150     beskrywing

Roux, P.E.
Die Verdedigingstelsel aan die Kaap (1652-1759) :
R 4500     beskrywing

Saambou-Nasionaal
Die Soektog na Rykdom (in Suid-Afrika) :
R 200     beskrywing

Sampson, Richard
So This is Lusaakas (Lusaka) :
R 300     beskrywing

Saunders, Walter (Ed.)
Reminiscences of a Rand Pioneer :
R 150     beskrywing

Schapera, I. (Ed.)
David Livingstone South African Papers :
R 300     beskrywing

Schnell, E.L.G.
For men must work :
R 1500     beskrywing

Schoeman, Dr. P.J.
Phampatha the Beloved of King Shaka :
R 200     beskrywing

Scholtz, Dr. G.D.
Die Lewensaand van President Paul Kruger :
R 150     beskrywing

Schoon, H.F. (Ed.)
The Diary of Erasmus Smit :
R 350     beskrywing

Schutte, Dr. G.J.
Beste Ouders! :
R 250     beskrywing

Searle, Charlotte
The History of The Development :
R 250     beskrywing

Shain, Milton
Jewry and Cape Society :
R 250     beskrywing

Shaw, Gerald
Some Beginnings :
R 350     beskrywing

Slater, Francis Carey
Settlers' Heritage :
R 250     beskrywing

Sleigh, Dr. Dan
Indeks: Die VOC - Buiteposte :
R 150     beskrywing

Smail, J.L.
From the land of the Zulu Kings :
R 450     beskrywing

Smalberger, John M.
A History of Copper Mining in Namaqualand :
R 350     beskrywing

Smit, M.T.R.
African Greatheart :
R 350     beskrywing

Smith, H.H.
African Kalendar for 1802 :
R 250     beskrywing

Smurthwaite, Alastair
Setlaars :
R 75     beskrywing

Smuts, Prof. F.
Stellenbosch. Ons oudste dorp :
R 100     beskrywing

Sonnenberg, Max
The way I saw it :
R 200     beskrywing

Speight, W.L.
Swept by Wind and Wave :
R 125     beskrywing

Spender, Harold
General Botha :
R 250     beskrywing

Spies, Dr. F.J. du Toit
Die Dagboek van H.A.L. Hamelberg :
R 200     beskrywing

Spilhaus, M. Whiting
Pacific Adventure :
R 200     beskrywing

Stassen, Nicol
Afrikaners in Angola 1928 - 1975 :
R 335     beskrywing

Steenkamp, Willem
Ngami. Andersson se ontdekkingsreis :
R 150     beskrywing

Stent, S and B.
The Forthright Man :
R 250     beskrywing

Stockenstrom, E.
Het Engeland die Kaap gekoop? :
R 200     beskrywing

Storrar, Patricia
A Colossus of Roads. Thomas Bain :
R 450     beskrywing

Storrar, Patricia
George Rex: Death of a Legend :
R 535     beskrywing

Swart, C.R.
Kinders van Suid-Afrika :
R 150     beskrywing

Swart, Marius et al
Afrikanerbakens in Port Elizabeth :
R 100     beskrywing

Swart, Marius et al
Die Piet Retief-Monument en -Feesterrein van Port :
R 500     beskrywing

Swart, Marius J.
Wereldleiers :
R 100     beskrywing

Symonds, F. Addington
The Johannesburg Story :
R 150     beskrywing

Tapson, Winifred
Old Timer :
R 200     beskrywing

Taylor, J.B.
Lucky Jim. Memoirs of a Randlord :
R 200     beskrywing

THOM, H.B.
Die lewe van Gert Maritz :
R 300     beskrywing

Tomlinson, Gordon
Herinneringe van `n Jong Turk :
R 250     beskrywing

Uys, C.J.
Paul Kruger. Van die Wieg tot die Graf :
R 650     beskrywing

Van Breda, P.
Boerenbeschermingsvereeniging :
R 300     beskrywing

Van den Bergh, G.N.
Die Polisiediens in die ZAR :
R 350     beskrywing

Van der Merwe, Dr. P.J.
Pioniers van die Dorsland :
R 650     beskrywing

Van der Merwe, P.J.
Die Matables en die Voortrekkers :
R 1000     beskrywing

Van der Merwe, P.J.
Nog verder noord :
R 300     beskrywing

Van der Post. Johann
Ware Suid-Afrikaanse Moordverhale :
R 200     beskrywing

Van Jaarsveld, Dr. F.A.
**Die Eenheidstrewe van die :
R 450     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Vaalrivier omstrede grenslyn :
R 500     beskrywing

Van Onselen, Charles
Masked Raiders :
R 850     beskrywing

Van Onselen, Charles
Showdown at the Red Lion :
R 500     beskrywing

Van Onselen, Chris
Studies in the Social and Economic :
R 400     beskrywing

Van Rensburg, Chris
Johannesburg Ons Hundred Years :
R 645     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
John Daniel Kestell, 1854 - 1941 :
R 350     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
John Daniel Kestell. 1854 - 1941 :
R 350     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
`n Bittereinder aan die woord :
R 250     beskrywing

Van Zyl, Diko
Die Ontdekking van Rykdom :
R 200     beskrywing

Varian, H.F.
Some African Milestones :
R 185     beskrywing

Varley, D.H.
The Cape Journal of Archdeacon N.J. Merriman :
R 155     beskrywing

Veitch, Neil
Waterfront and Harbour :
R 200     beskrywing

Venter, E.A.
400 Leiers in Suid-Afrika oor vier eeue :
R 400     beskrywing

Venter, E.A.
Ons Geskiedenisalbum :
R 650     beskrywing

Wahl, John Robert
Thomas Pringle in South Africa 1820 - 1826 :
R 200     beskrywing

Walker, Eric A.
Lord De Villiers and his times :
R 400     beskrywing

Weinthal, Leo
Die Lewensgeskiedenis van Sir Joseph B. Robinson :
R 650     beskrywing

Wheatcroft, Geoffrey
The Randlords :
R 200     beskrywing

White, Matthew C.
Smith of Rhodesia :
R 650     beskrywing

Whiting Spilhaus, M.
Company's Men :
R 150     beskrywing

Williams, Alpheus F.
Some Dreams Come True. :
R 675     beskrywing

Williams, Basil
Cecil Rhodes :
R 135     beskrywing

Wilson, G.H.
Gone down the years :
R 150     beskrywing

Woodley, Valerie
On the high flats of Natal :
R 250     beskrywing

Worsfold, W. Basil
Lord Milner's Work in South Africa :
R 550     beskrywing

Worsfold, W. Basil
Lord Milner's Work in South Africa :
R 650     beskrywing

Wymer, Norman
The Man from the Cape :
R 115     beskrywing

Young, Margaret
The Reminiscences of Amelia de Henningsen :
R 300     beskrywing

`n Paar Samewerkers
Die Dagboek van Anna Steenkamp :
R 750     beskrywing