Auret, Ds. A.G.
NG Gemeente NAPIER 150-fees :
R 350     beskrywing

Basson, M.J.
N.G. Gemeente VISHOEK 1855 - 1980 :
R 150     beskrywing

Bornman, C.J.P.
N.G. Gemeente ORANJEVILLE :
R 50     beskrywing

Britz, Prof. R.M.
Waaksame Skans. Die Tweetoringkerk :
R 500     beskrywing

Brown, Dr. E.
Gemeente-Geskiedskrywing :
R 1000     beskrywing

Burger, J.A.
Ned. Geref. Gemeente Steynsrus 75 :
R 250     beskrywing

De Vos, P.J.
N.G. Gemeente TOUWSRIVIER :
R 150     beskrywing

Dorothea-Sending
Christus aangekla in Zimbabwe-Rhodesie :
R 50     beskrywing

Dreyer, A. Eerw.
Eeuwfeest-Album van de NGK in Zuid-Afrika. :
R 250     beskrywing

Dreyer, Eerw. A.
Kerksouvenir van Wynberg :
R 500     beskrywing

Dreyer, J.A.
Halfeeufees-Gedenkboek Port Elizabeth :
R 75     beskrywing

Dreyer, J.A.
Moedergemeente Port Elizabeth :
R 75     beskrywing

Du Plessis, I.B.M.
Silwer Jubileum. N.G. Gemeente TWEELING :
R 150     beskrywing

Du Plessis, J.
Het Leven van Andrew Murray :
R 850     beskrywing

Du Toit, Ds. P.
Aanskou die Rots :
R 100     beskrywing

Engelbrecht, S.P.
Die Nederd. Herv. Gemeente Pietersburg :
R 250     beskrywing

Erasmus, M.F.
Halfeeufees-Gedenkboek Merweville 1904-1954 :
R 100     beskrywing

Fensham, Charles
Reisgids vir Israel :
R 50     beskrywing

Fensham, F.C. (Red.)
Drie Eeue van Genade. :
R 250     beskrywing

Ferreira, Dr. I.L.
Bloemfontein-Wes 1934 - 1984 :
R 250     beskrywing

Gelfand, Michael
The Spiritual Beliefs of the Shona :
R 350     beskrywing

Gerdener, G.B.A.
Baanbrekers onder die Suiderkruis :
R 100     beskrywing

Gerdener, G.B.A.
Die Boodskap van `n Man :
R 125     beskrywing

Hanekom, Dr. T.N.
Ons Nederduits Gereformeerde Kerk :
R 150     beskrywing

Hanekom. Dr. T.N.
Helperus Ritzema van Lier :
R 400     beskrywing

Heese, Dr. J.A.
Nederduitse Gereformeerde Kerk WORCESTER :
R 350     beskrywing

Heese, J.A.
Die Kerk in die Wolke. Uniondale :
R 450     beskrywing

Heese, J.A.
Gedenkboek van Parow-Moedergemeente :
R 150     beskrywing

Hopkins, H.C.
Die N.G. Gemeente SOMERSET-WES :
R 400     beskrywing

Hopkins, H.C.
Eeufees-Gedenkboek HEIDELBERG (Kaapland) :
R 450     beskrywing

Hovy, W.
Deur geloof alleeen :
R 75     beskrywing

Hugo, A.M. et al
Die Kerk van Stellenbosch 1686 - 1963 :
R 350     beskrywing

Japha, Derek et al
Mission Settlements in South Africa :
R 100     beskrywing

Jardine, Alexander J.
A Fragment of Church History at the Cape of Good H :
R 250     beskrywing

Kerkraad
N.G. Gemeente Retief, Despatch 1958 - 1983 :
R 50     beskrywing

Klopper, Ds. J.S.
Feesbundel : Goodwood :
R 250     beskrywing

Kotze, D.A.
Van Roodezand tot Gariep :
R 350     beskrywing

Kriel, Prof. Dr. C.J.
Die Eerste Eeu. NG Sendingkerk 1881-1981 :
R 300     beskrywing

Louw, Ds. A.A.
Andrew Louw van Morester :
R 85     beskrywing

Louw, Ds. A.A. (Sr.)
Die Morester in Mashonaland :
R 100     beskrywing

Malan, Etienne G.
Die Kerk teen Seinheuwel :
R 150     beskrywing

Malan, Senator F.S.
Ons Kerk en Prof. Du Plessis :
R 150     beskrywing

Malherbe, Ds. J. A.
Troostwoorden voor beproefden :
R 50     beskrywing

Maree, H.P.
Die Ou Pad. Schweizer-Reneke 1887-1967 :
R 250     beskrywing

Maree, W.L.
Helde van die Kruis. Twaalf beroemde sendelinge :
R 150     beskrywing

Maree, W.L.
Uit Duisternis Geroep :
R 350     beskrywing

Meiring, Piet
Kronieke van `n Kerk :
R 200     beskrywing

Nepgen, C.C.
Eeufees-Napier 1848 - 1948 :
R 400     beskrywing

Nicol, Wm.
Met Toga en Troffel :
R 75     beskrywing

Oberholster, Dr. J.A.S.
Eeufees-Gedenkboek N.G. Gemeente Richmond :
R 300     beskrywing

Oberholster, Ds. J.A.S.
Eeufees-Gedenkboek Franschhoek :
R 450     beskrywing

Oberholster, Ds. J.A.S.
Gedenkboek : Franschhoek :
R 500     beskrywing

Oberholster, G.J. et al
Gedenkboek : Paarl :
R 450     beskrywing

Oberholster, M.M.
Gedenkboek : Wellington :
R 385     beskrywing

Odendaal, D.H. (Red.)
Die Ou Testament Vandag :
R 200     beskrywing

Olivier, Andre
Bode op die spoor van die Woord :
R 75     beskrywing

Papp, Kalman
Die N. H. Gemeente Krugersdorp :
R 350     beskrywing

Piek, Ds. H.J.
Die Kerk se Skatte :
R 35     beskrywing

Prins, Dr. Joan
Anker aan die Suidpunt :
R 400     beskrywing

Retief, Dr. M.W.
Herlewings in ons Geskiedenis :
R 200     beskrywing

Scholtz, D.A.
Fraserburg en sy Kerk 1851 - 1976. :
R 500     beskrywing

Scholtz, G.D.
Die Geskiedenis van die Nederduitse :
R 350     beskrywing

Shepherd, R.H.W.
Where Aloes Flame :
R 75     beskrywing

Smit, A.P.
Eeufees by die Toringkerk, 1875-1975 :
R 400     beskrywing

Smit, A.P.
Ons Mooi Erfenis. Hanover 1856 - 1956 :
R 550     beskrywing

Smit, A.P.
Soos jare kom en jare gaan :
R 350     beskrywing

Smit, Ds. A.P.
Kerktoring teen die treinspoor :
R 250     beskrywing

Smit, Ds. A.P.
Ligbaken aan die Swartkops. Uitenhage :
R 175     beskrywing

Smit, Ds. A.P.
Ons Kerk in die Goudstad 1887 - 1947 :
R 450     beskrywing

Smit, W.A.
Gedenkboek Steynsburg :
R 250     beskrywing

Smit. A.P.
Meetsnoere in Lieflike Plekke :
R 450     beskrywing

Smith, H.J.
Die Liefde van Jou Bruidstyd! :
R 350     beskrywing

Stassen, G.P.E.
Op Berge en in Dale. N.G. Gemeente DE DOORNS :
R 250     beskrywing

Strauss, Ds. W. de W.
Anglo-Boereoorlog : Strewers-Gedenkboek 1901-1951 :
R 250     beskrywing

Strijdom, Ds. J.G.
De Soedan: Ons mees behoeftige Arbeidsveld :
R 500     beskrywing

Theunissen, Eerw. M.W.
Na die Land van Dingaan :
R 125     beskrywing

Van den Berg, D.L.
Bonnievale tot vandag 1922 - 1947 :
R 350     beskrywing

Van der Merwe, Dr. W.J.
Sendinggenade in Mashonaland :
R 95     beskrywing

Van der Merwe, Jan
Ons Eerste Eeu. Frankfort, O.V.S. 1873-1973 :
R 400     beskrywing

Van der Watt, Flip
Kerklike potpourri :
R 50     beskrywing

Van der Watt, Prof. P.B.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652-1824 :
R 100     beskrywing

Van Heerde, Ds. G.L.
Twee Eeue van Sendingwerk :
R 100     beskrywing

Van Lill, Ds. Gert
Ned. Geref. Kerk VILLIERSDORP, 1858-2000 :
R 450     beskrywing

Van Niekerk, A.A. J.
Barrydale 1880-1980 :
R 1000     beskrywing

Van Niekerk, A.A.J.
Barrydale 1880 - 1980 :
R 850     beskrywing

Van Niekerk, Ds. F.N.
Die Vrymesselary. Sy geheime en gevare :
R 450     beskrywing

Van Zijl, Ds, A.J.
N.G. Gemeente LADISMITH, 1951-1976 :
R 200     beskrywing

Viljoen, Ds. L.B.
Silwerjubileum N.G. Gemeente TOUWSRIVIER :
R 100     beskrywing

Viljoen, Elsona
Ned Geref Kerk Robertson. Feesbundel 1853-2003 :
R 350     beskrywing

Visagie, J.H.H.
Die NG Gemeente KUILSRIVIER-SUID :
R 150     beskrywing

Vivier, F.S.
N.G. Gemeente Waterford, 1919 - 1969 :
R 150     beskrywing

Wegener, G.S.
In die begin was die Woord :
R 450     beskrywing

`n Seun van die gemeente
Eeufees van die Gemeente Prins Albert 1842-1942 :
R 535     beskrywing