Boucher, M.
French speakers at the Cape: The European backgrou :
R 450     beskrywing

Brink. Johan
Die Brinnk-familie van Suid-Afrika :
R 500     beskrywing

De Kock, W.J. (Hoofred.)
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek 2 :
R 450     beskrywing

De Viliers, Marq
White Tribe Dreaming :
R 225     beskrywing

Du Plessis, D. J.
Lewensbeskrywing :
R 200     beskrywing

Fagan, Gwen
Nauti se Gwendoline :
R 500     beskrywing

Family History
Our Ancestors :
R 150     beskrywing

Fensham, Charles
Die Stellenbosse Heemkring. Tien jaar oud :
R 100     beskrywing

Ferreira, O.J.O.
Onder-Kouga: Bakermat :
R 850     beskrywing

Hofmeyr, Annie
Van Erfurt na die Kaap :
R 450     beskrywing

Joubert, Dirkie
Herinneringe uit die verlede :
R 200     beskrywing

Kotze, H.P.
Geslagsregister van :
R 1250     beskrywing

Latsky, L.G.
Levensessens. P.S. Latsky: `n Biografie :
R 350     beskrywing

le Roux, Dr. Willem G.
Om aan te proux :
R 500     beskrywing

Lewis, Patrick
The Story of a Drummer Boy and his family :
R 350     beskrywing

Louis Fourie Stigting
"L'espoir est ma Force". Louis Fourie (1666-1750) :
R 150     beskrywing

Malan, Jacques
Die Malan-Gedenkboek :
R 750     beskrywing

Malherbe, Janie A.
Predikante-Prestasies en -Petaljes :
R 200     beskrywing

Meiring, J.G.
Ds. P.G.J. Meiring en sy Mense :
R 100     beskrywing

Meiring, Piet
Ds. P.G. Meiring: Die Lig op sy Pad :
R 150     beskrywing

Murray, M.I.
Witwater se Mense :
R 150     beskrywing

Murray, Susanna Maria
Uit die dagboek van `n predikantsvrou :
R 350     beskrywing

Raubenhimer, Denis
Familia Raubenheimer :
R 850     beskrywing

Schumann, Annie
Liewe Patat. :
R 100     beskrywing

Smith, M.H.D.
Boerepioniers van die Sandveld :
R 1250     beskrywing

Stals, E.L.P.
Kitty Barry. Die Pastoriemoeder van Calitzdorp :
R 1500     beskrywing

Tredgold, Arderne
The Ardernes and Their Garden :
R 500     beskrywing

Van Rooyen, Engela
Met `n eie Siekspens. Jeugherinneringe :
R 100     beskrywing

Van Wyk, C.R.
Murapi Wedu ("Ons Dokter") :
R 100     beskrywing