Bax, D. en Koeman, C.
Argitektoniese Skoonheid in Kaapstad se Kompanjies :
R 650     beskrywing

Fransen, Hans
Groot Constantia :
R 75     beskrywing

Meiring, Hannes
Early Johannesburg. Its Buildings and its People :
R 200     beskrywing

Neville, Thelma
More Lasting Than Bronze :
R 150     beskrywing

Van der Spuy, K.
Old Nectar and Roses :
R 150     beskrywing

Van Huyssteen, Ters
Footloose in Stellenbosch :
R 300     beskrywing

Walton, James
Cape Dovecots and Fowl-Runs :
R 1000     beskrywing