Ddie :
R 0     beskrywing


Deur geloof a;lle :
R 0     beskrywing


Die Bybel :
R 250     beskrywing


Die eerste lewe van Adamastp :
R 0     beskrywing

Academica
Dietse Studies :
R 150     beskrywing

Albertyn, Lois
Bronnegids 1971 :
R 150     beskrywing

Antonissen, Rob
Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede :
R 100     beskrywing

Aucamp, Hennie
Bly te kenne. `n Bundel portrette :
R 200     beskrywing

Aucamp, Hennie
Gekaapte Tyd. `n Kladboek. :
R 100     beskrywing

Aucamp, Hennie
Teen latenstyd. Verdere lirieke :
R 100     beskrywing

Aucamp, Hennie
Van hoogmoed tot traagheid :
R 125     beskrywing

Aucamp, Hennie
`n Brommer in die boord :
R 100     beskrywing

Aucamp, Hennie et al
M*E*R 100 :
R 100     beskrywing

Aucamp. Hennie
Kort voor lank. Opstelle oor kort prosatekste :
R 150     beskrywing

Bekker, Pirow
Die Titel in die Poesie :
R 175     beskrywing

Besselaar, Dr. G.
Zuid-Afrika in de Letterkunde :
R 650     beskrywing

Beukes, Dr. G.J.
Skrywers en Rigtings :
R 350     beskrywing

Beukes, Dr. Gerhard J.
Skrywers en Rigtings :
R 250     beskrywing

Blignault, Audrey
Dit reen rose :
R 150     beskrywing

Blignault, Audrey
`n Groet van Audrey :
R 450     beskrywing

Boezak, Andre
Die Fonteyn :
R 200     beskrywing

Boniface, C.E.
De Nieuwe Ridderorde of De Temperantisten :
R 350     beskrywing

Boshoff, S.P.E.
Afrikaanse Etimologiee :
R 650     beskrywing

Boshoff, S.P.E.
Afrikaanse Woordelys en Spelreels :
R 100     beskrywing

Boshoff, S.P.E.
Kruim en Kors :
R 175     beskrywing

Bosman, Dr. D.B.
Oor die Ontstaan van Afrikaans :
R 400     beskrywing

Bosman, Dr. D.B. et al
Afrikaanse Woordelys en Spelreels :
R 100     beskrywing

Botha, Danie (Samesteller
In Ons Goeie Boekies :
R 150     beskrywing

Botha, Danie (Samesteller
J.D. (Hulde aan J.D Pretorius) :
R 250     beskrywing

Botha, Elize
Oor die Afrikaanse Prosa en ander opstelle :
R 125     beskrywing

Botha, Elize
Prosakroniek :
R 175     beskrywing

Botha, Elize (Red.)
Tydskrif vir Letterkunde :
R 150     beskrywing

Bouman, Dr. A.C.
Afrikaanse Spraakkuns :
R 100     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Het huis van de dove :
R 250     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Skryt. Om `n sinkende skip blou te verf :
R 150     beskrywing

Brink, Andre P.
Caesar. `n Drama :
R 250     beskrywing

Brink, Andre P.
Die Jogger :
R 125     beskrywing

Brink, Andre P.
Die Rebelle. Betoogstuk in nege episodes :
R 200     beskrywing

Brink, Andre P.
Die Verhoor :
R 135     beskrywing

Brink, Andre P.
Kinkels in die Kabel :
R 200     beskrywing

Brink, Andre P.
Orde en Chaos :
R 1500     beskrywing

Brink, Andre P.
Pavane :
R 175     beskrywing

Brink, Andre P.
S.A. April 1994 :
R 150     beskrywing

Brink, Andre P.
Vertelkunde :
R 200     beskrywing

Burger, Barrie
Tornado . . . tussen stiltes :
R 200     beskrywing

Burger, Willie
Sluiswagter by die dam van stemme :
R 350     beskrywing

Burgers, M.P.O.
Die Mens Langenhoven :
R 300     beskrywing

Cloete, Dr. T.T.
Die Wereld is ons Woning nie :
R 250     beskrywing

Cloete, T.T, (Red.)
Die Afrikaanse Literatuur sedert Sestig :
R 450     beskrywing

Cloete, T.T.
N.P. van Wyk Louw. 11 Junie 1906-18 Junie 1970 :
R 150     beskrywing

Cloete, T.T.
Tetralogie van F.A. Venter :
R 125     beskrywing

Cloete, T.T. (Red.)
Die Afrikaanse Literatuur sedert Sestig :
R 165     beskrywing

Coetzee, Louisa
Bronnegids 1970 :
R 150     beskrywing

Coetzee, Nico S. (Sameste
`n Halfeeu van Letterkunde uit Suid-Afrika :
R 250     beskrywing

Combrink, Johan
Gids by die Afrikaanse Woordelys en :
R 150     beskrywing

De Klerk, W.A.
Terwyl dit om ons brand :
R 100     beskrywing

De Villiers, M. et al
Nasionale Woordeboek :
R 150     beskrywing

De Vries, Abraham H.
Steekbaard :
R 250     beskrywing

Dekker, Dr. G.
Afrikaanse Literatuurgeskiedenis :
R 100     beskrywing

Dekker, Dr. G.
Afrikaanse Literatuurgeskiedenis :
R 100     beskrywing

Dentz, Fred. Oudschans
Afrikaanse Taalgedagtes :
R 150     beskrywing

Die G.R.A.
Die Geskiedenis van Ons Land in die Taal van :
R 450     beskrywing

Die Taalkommissie
Lys klassieke eiename :
R 150     beskrywing

Du Plessis, E.P.
Die KENNIS gids tot Moderne Afrikaans :
R 150     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Die mag van die woord. Vyftig Essays :
R 350     beskrywing

Du Plessis, P.G.
Die Verwysing in die Literatuur :
R 100     beskrywing

Du Plessis, P.G.
Hoogtepunte :
R 150     beskrywing

Eetveldt, H.J.
Materiaal en Struktuur :
R 100     beskrywing

Eksteen, Louis
Afrikaanse Sinoniem-woordeboek met antonieme :
R 650     beskrywing

Eksteen, Louis
Die Gebruik van die Hoofletter in Afrikaans :
R 250     beskrywing

Fourie, Charles J.
Vrygrond; Die eend; Don Gxubana :
R 150     beskrywing

Fourie, Lynne et al
`n Blywende Vreugde. Briewe van Audrey Blignault :
R 250     beskrywing

Fourie, Pieter
Die Joiner :
R 250     beskrywing

Fourie, Pieter
Die Plaasvervangers :
R 175     beskrywing

Fourie, Pieter
Ek, Anna van Wyk :
R 150     beskrywing

Fourie, Pieter
Faan se stasie :
R 175     beskrywing

Fourie, Pieter
Tsjaka :
R 175     beskrywing

Fourie, Pieter
Vat hom, Flaffie! :
R 150     beskrywing

Geldenhuys, Jannie
At the Front. A General"s Account of :
R 200     beskrywing

Gibran, Kahlil
Die Profeet :
R 150     beskrywing

Gilfillan, F.R.
Geel Grammofoon :
R 125     beskrywing

Gilfillan, F.R.
Jan F.E. Celliers :
R 175     beskrywing

Goethe
Faust 1 :
R 500     beskrywing

Grobbelaar, Pieter W.
C. Louis Leipoldt. :
R 200     beskrywing

Grove, A.P.
Afrikaans Poems with English Translations :
R 150     beskrywing

Grove, A.P.
D.J. Opperman - Dolosgooier van die woord :
R 250     beskrywing

Grove, A.P.
Dagsoom :
R 150     beskrywing

Grove, A.P.
Die Afrikaanse Letterkunde in Beeld :
R 250     beskrywing

Grove, A.P.
Fyn net van die woord :
R 150     beskrywing

Haggard, H. Rider
She. A history of adventure :
R 100     beskrywing

HAUM
Taalkundige Opstelle :
R 150     beskrywing

Hesseling, D.C.
Het Afrikaans :
R 100     beskrywing

Hobson, S.B.
Broers (Outobiografies) :
R 250     beskrywing

Human, Koos
`n Lewe met boeke :
R 250     beskrywing

Jooste, Ena
Syn en Skyn as Aspekte van die Epiek van Henriette :
R 200     beskrywing

Joubert, Elsa
`n Wonderlike Geweld :
R 250     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Die Bonkige Zoeloelander :
R 200     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Getuigskrifte. Lesings en opstelle :
R 250     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Kroniek van Klip en Ster :
R 250     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Langenhoven. `n Lewe :
R 450     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Leipoldt. Uit die skatkis van die Slampamperman :
R 275     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Uys Krige. Die naamlose muse :
R 250     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Uys Krige. Uit die skatkis van die goue seun :
R 300     beskrywing

Kannemeyer, J.C.
Wat het geword van Peter Blum? :
R 350     beskrywing

Kok, B.
D.F. Malherbe in beeld en woord :
R 150     beskrywing

Kok, B. et al
D.F. Malherbe in beeld en woord :
R 135     beskrywing

Kotze, Ernst en Wela, Pat
Afrikaans/Zoeloe-Woordeboek :
R 250     beskrywing

Kriel, T.J. en Van Wyk, E
Pukuntsu/Woordeboek :
R 350     beskrywing

Kritzinger, M.S.B.
Letterkundige Kragte :
R 200     beskrywing

Krog, Antjie
`n Ander Tongval :
R 250     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Aan Stille Waters :
R 350     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Die Hoop van Suid-Afrika :
R 100     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Die Laaste van die Takhare :
R 200     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Donker Spore. `n Verhaal uit Ladysmith :
R 250     beskrywing

Langenhoven, C.J.
My Aandeel aan die Taalstryd :
R 150     beskrywing

Langenhoven, C.J.
My Aandeel aan die Taalstryd :
R 150     beskrywing

Langenhoven, C.J.
U Dienswillige Dienaar :
R 500     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Versamelde Werke van Langenhoven :
R 2800     beskrywing

Lasarus, B.B.
`n Seisoen in die paradys :
R 500     beskrywing

Lategan, F.V. et al
Afrikaans Short Stories :
R 100     beskrywing

Linde-Van Rooyen, Engela
Geagte Skrywer :
R 150     beskrywing

Lindenberg, E. (Red.)
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde :
R 100     beskrywing

Links, Tony
So praat ons Namakwalanders :
R 250     beskrywing

Lohann, Carl
Kinderlektuur :
R 250     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Dagboek van `n soldaat :
R 150     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Die Dieper Reg. :
R 250     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Lewnslyn. `n Hoorspel :
R 50     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Lojale Verset :
R 150     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Maskers van die Erns :
R 175     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Versamelde Gedigte :
R 450     beskrywing

Louw, N.P.van Wyk
Berei in die Woestyn. :
R 100     beskrywing

Louw, W.E.G.
Adam en ander gedigte :
R 100     beskrywing

Louw, W.E.G.
Terugtog :
R 110     beskrywing

M*E*R
So is onde maniere :
R 100     beskrywing

Malan, Charles
Bronnegids: Etienne Leroux :
R 250     beskrywing

Malherbe, Dr. F.E.J.
Humor :
R 100     beskrywing

Malherbe, F.E.J.
Agter die Oomblikke :
R 125     beskrywing

Moll, J.C. (Voors.)
Akademie 75 :
R 750     beskrywing

Muller, C.F.J.
Sonop in die Suide :
R 350     beskrywing

Muller, Petra
Die dwerg van die Infanta en ander verhale :
R 0     beskrywing

Nasionale Pers
KWARTEEU-SERIE : 9 VOLUMES :
R 5000     beskrywing

Naude, S.C.M. (Voors.)
Drukkersterme/Printing Terms :
R 250     beskrywing

Niemeyer, S.
Ogus. Die storie van `n mak bobbejaan. :
R 200     beskrywing

Nienaber, Dr. P.J.
Mylpale :
R 200     beskrywing

Nienaber, Dr. P.J.
`n Balling vergeet en verdwaal :
R 100     beskrywing

Nienaber, G.S
Dit was ons Erns :
R 150     beskrywing

Nienaber, G.S.
Afrikaans in die vroeer jare :
R 100     beskrywing

Nienaber, G.S.
Die Afrikaanse Beweging :
R 300     beskrywing

Nienaber, G.S.
J. Suasso de Lima. :
R 150     beskrywing

Nienaber, G.S.
Louis Henri Meurant :
R 250     beskrywing

Nienaber, P.J.
A.G. Visser. Digter en Sanger. :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J.
Afrikaanse Skrywers aan die Woord :
R 350     beskrywing

Nienaber, P.J.
Bibliografie van Afrikaanse Boeke, :
R 2000     beskrywing

Nienaber, P.J.
Bibliografie van Afrikaanse Boeke. Deel 3 :
R 250     beskrywing

Nienaber, P.J.
C.P. Hoogenhout. Gedigte :
R 250     beskrywing

Nienaber, P.J.
Die Hertzogprys Vyftig Jaar :
R 300     beskrywing

Nienaber, P.J.
Dr. Arnoldus Pannevis :
R 250     beskrywing

Nienaber, P.J.
Dr. O'Kulis met sy Eselskakebeen :
R 275     beskrywing

Nienaber, P.J.
Eerste Sooie :
R 250     beskrywing

Nienaber, P.J.
Gedenkboek C.M. van den Heever 1902-1957 :
R 450     beskrywing

Nienaber, P.J.
GRA Herdenk :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J.
Hier is ons skrywers! :
R 400     beskrywing

Nienaber, P.J.
Langenhoven, Die Volkskrywer :
R 125     beskrywing

Nienaber, P.J.
Notules van die Genootskap van Regte Afrikaners :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J.
Pleidooie in belang van Afrikaans. Deel 1 :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J.
Pleidooie in belang van Afrikaans. Deel 2 :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J.
Rapier en Knuppel :
R 100     beskrywing

Nienaber, P.J. en Nienabe
Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde :
R 250     beskrywing

Nienaber-Luitingh, M.
Eugene Marais :
R 100     beskrywing

Nienaber-Luitingh, M.
Ter wille van die edel spel :
R 125     beskrywing

Nienaber-Luitingh, M.
Uit Twee Letterkundes :
R 125     beskrywing

Nolte, Elsa
Veelluik :
R 125     beskrywing

Oberholster, Dr. J.A.S.
Die Bybel in Afrikaans :
R 150     beskrywing

Odendal, F.F. (Hoofred.)
HAT. Verklarende Handwoordeboek van die :
R 385     beskrywing

Olivier, Rothea
Jochem van Bruggen :
R 500     beskrywing

Olivier, Rothea
Jochem van Bruggen :
R 350     beskrywing

Opperman, D.J.
Digters van Dertig :
R 200     beskrywing

Opperman, D.J.
Naaldekoker :
R 150     beskrywing

Opperman, D.J.
Periandros van Korinthe :
R 200     beskrywing

Opperman, D.J.
Verspreide Opstelle :
R 200     beskrywing

Opperman, D.J.
Wiggelstok :
R 150     beskrywing

Perskor-Uitgewery
Beste Bill. 7 Maart 1987 :
R 200     beskrywing

Pienaar, Dr. E.C.
Die Tweede Afrikaanse Taalbeweging :
R 125     beskrywing

Pienaar, E.C.
Die Triomf van Afrikaans :
R 150     beskrywing

Pienaar, E.C.
Hoe om te skrywe :
R 100     beskrywing

Pienaar, E.C.
Hoe om te skrywe :
R 0     beskrywing

Pienaar, Prof. J.J.
G.A. Watermeyer. :
R 150     beskrywing

Pienaar. E.C.
Die Triomf van Afrikaans :
R 200     beskrywing

Polley, J. (Red.)
Die Sestigers :
R 150     beskrywing

Preller, Gustav S.
Eerstelinge :
R 100     beskrywing

Pretorius, Rena
Ryk Domeine :
R 150     beskrywing

Rabie, Jan
Polemika (1957 - 1965) :
R 150     beskrywing

Raidt, E.H.
Afrikaans en sy Europese Verlede :
R 300     beskrywing

Raper, Dr. P.E.
Huldigingsbundel P.J. Nienaber :
R 150     beskrywing

Rautenbach, Prof. C.H.
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek :
R 250     beskrywing

Rousseau, Leon
Die Groot Verlange :
R 400     beskrywing

Rousseau, Leon (Red.)
Langenhoven in Volkleur :
R 350     beskrywing

Rubicon-Pers
Kobus van Zyl 60 :
R 150     beskrywing

SA Akademie
Kuns en die Gemeenskap :
R 100     beskrywing

Sangiro
Uit Oerwoud en Vlakte :
R 150     beskrywing

SAUK
Wat van ons letterkunde? :
R 50     beskrywing

Scheepers, Riana
Koos Prinsloo. Die skrywer en sy geskryfdes :
R 500     beskrywing

Schoeman, P.J.
Trados - die Swerwer-Boesman :
R 200     beskrywing

Scholtz, Dr. J. du P.
Die Afrikaner en sy Taal 1806-1875 :
R 300     beskrywing

Scholtz, J.du P.
Naamgewing aan Plante en Diere in Afrikaans :
R 500     beskrywing

Scholtz, Merwe
Herout van die Afrikaanse Poesie en ander opstelle :
R 200     beskrywing

Schoonees, Dr. P.C.
Inleiding tot die Studie van Letterkunde :
R 125     beskrywing

Schoonees, P.C.
Die Tweede Verdieping :
R 150     beskrywing

Schoonees, P.C.
Jannie :
R 75     beskrywing

Schumann, Dr. T. (Voors.)
Die SA Akademie. Feesalbum 1909 - 1959 :
R 200     beskrywing

Schumann, T.E.W. (Voors.)
Feesalbum, 1909 - 1959 :
R 250     beskrywing

Senekal, Jan
Bronne by die studie van Afrikaanse Digbundels :
R 150     beskrywing

Senekal, Jan
Bronne by die Studie van Afrikaanse Dramas :
R 150     beskrywing

Senekal, Jan
Donker Weerlig :
R 350     beskrywing

Serfontein, Martin J.
Kristalle. Gekeurde Essays :
R 150     beskrywing

Shakespeare, William
Die Wintersprokie :
R 350     beskrywing

Shakespeare, William
Midsomernagdroom :
R 350     beskrywing

Shakespeare, William
Richard III :
R 350     beskrywing

Shakespeare, William
Twaalfde Nag :
R 100     beskrywing

Sita
Uit Juffrou se Dagboek :
R 450     beskrywing

Small, Adam
Kanna hy ko hystoe. `n Drama :
R 100     beskrywing

Small, Adam
Krismis van Map Jacobs :
R 150     beskrywing

Smit, Ds
Kerktoring teen die treinspoor :
R 0     beskrywing

Smuts, J.P.
Burgerband :
R 150     beskrywing

Snyman, H.W.
Geneeskundige Woordeboek :
R 450     beskrywing

Steenberg, D.H.
Rondom Sestig. :
R 200     beskrywing

Steenberg, Elsabe
Twee hang bo die pad, vier loop op die mat :
R 100     beskrywing

Steyn, J. C.
Tuiste in Eie Taal :
R 150     beskrywing

Steyn, J.C.
Die 100 jaar van MER :
R 450     beskrywing

Steyn, J.C.
Trouwe Afrikaners :
R 250     beskrywing

Tafelberg-uitgewers
Gesprekke met Skrywers 2 :
R 125     beskrywing

Tafelberg-uitgewers
Herfsblaar gooi `n Kaapse draai :
R 165     beskrywing

Tafelberg-uitgewers
Klein koninkryk. Vertellings uit die jeugland :
R 150     beskrywing

Tafelberg/Human en Rousse
`n Boekie vir Piet :
R 250     beskrywing

Terblanche, H.J.
Regte Afrikaans :
R 200     beskrywing

Trumpelmann, G.P.J.
Woordeboek/Worterbuch :
R 650     beskrywing

Van Biljon, Madeleine
Geliefde Leesgoed :
R 175     beskrywing

Van den Heever, C.M.
Die Nuwe Boord. Gedigte :
R 100     beskrywing

Van den Heever, C.M.
Mens en Woord :
R 100     beskrywing

Van den Heever, C.M. (Voo
Skrywerskring. Jaarboek No. 5 :
R 150     beskrywing

Van der Merwe, C.N.
Tromboniusdagboekenkaart :
R 200     beskrywing

Van der Merwe, H.J.J.M.
Scheepsjournael ende Ddaghregister :
R 350     beskrywing

Van der Merwe, L.M.
Gesprekke oor INGRID JONKER :
R 300     beskrywing

Van der Mewe, H.J.J.M.
Scheepsjournaal ende Daghregister :
R 150     beskrywing

Van der Vyver, Marita
Die Groeiende Rol van die Vrou :
R 500     beskrywing

Van der Vyver, Marita
`n Fontein voor ons deur :
R 150     beskrywing

Van der Walt, P.D.
Bestek :
R 100     beskrywing

Van der Walt, P.D.
S.J. du Toit. Vegter vir sy taal :
R 250     beskrywing

Van der Walt, Thomas
Die blink uur van mooi dinge. Alba Bouwer :
R 100     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Die Ligtende Trein. Outobiografiese vertellings :
R 250     beskrywing

Van Niekerk, Dolf
Kwart voor dagbreek :
R 125     beskrywing

Van Niekerk, Dolf
Kwart voor dagbreek. `n Verhoogspel in 3 bedrywe :
R 125     beskrywing

Van Niekerk, Dolf
Niemand se dag nie :
R 135     beskrywing

Van Niekerk, Dr. Lydia
De Eerste Afrikaanse Taalbeweging :
R 450     beskrywing

Van Rensburg, F.I.J.
Oopgelate Kring :
R 200     beskrywing

Van Rensburg, F.I.J.
Sublieme Ambag :
R 250     beskrywing

Van Rensburg, J.P.J.
Antigone deur Sophokles :
R 200     beskrywing

Van Rensburg, J.P.J.
Die Philokteta deur Sophokles :
R 150     beskrywing

Van Rensburg, J.P.J.
Homerus: Die Ilias :
R 850     beskrywing

Van Schaik, J.L.
Vyftig Jaar. 1914-1964 :
R 100     beskrywing

Van Straten, A.S.
Die Potlooddief en die Engel :
R 75     beskrywing

Vergilius
Van Wapens en `n Man. Versvertaling :
R 350     beskrywing

Visagie, J.H.H.
Die lewe en werk van Mikro (C.H. Kuhn) :
R 350     beskrywing

Von Wielligh, G.R.
Ons Geselstaal. :
R 850     beskrywing

Wybenga, Gretel
Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom :
R 450     beskrywing

Zietsman, P.H.
Die Taal is Gans die Volk :
R 250     beskrywing